top of page

Spilling rivefabrikk

DIRECTOR / SVEIN RUNE SKILNAND

Spilling smie og rivefabrikk er et enestående eksempel på norsk industri og landbrukshistorie fra forrige århundreskifte.  I ung alder begynte Askild O. Spilling å interessere seg for smedyrket og et industrieventyr tok form. Askild, smeden som mestret alt innen faget, hadde på 1860- tallet opptil 6 læregutter hos seg i smia. Her ble det produsert alt mulig av gårdsredskaper. Spader, økser, sigder, ljåer og den spesielle Spillingsøksa. Askild begynte etterhvert å lage sagblader, sagspindler, kamrekker og dreide ruller til framdrift av sagbenken. Et utall av disse produktene ble montert i sager over hele Sørlandet. Askild drev også som hjulmaker. Han støpte nærmest uslitelige hjulbøssinger av gammel malm, helst gamle gryteskår som ble smeltet om. På benken i smia fins også spesielle ”navere” (bor). Disse ble smidd og benyttet til boring gjennom ospestokker for bruk til springvannsledninger. Ferdige rør ble montert sammen med jernhylser, produsert i smia. På sine eldre dager fikk han ideen til Spillingsriva, og begynte nærmest en produksjon for hånd, inntil sønnen Ole Askildsen Spilling videreførte tanken.  Oppfinneren og teknikeren Ole Askildsen Spilling hadde kun amtskolen som utdanning. Likevel konstruerte og produserte han alt det han trengte av utstyr for å kunne lage den etterhvert så populære Spillingsriva maskinelt. Dreiebenken hans kunne produsere 12 rivetinder i minuttet. Og boremaskinen ble bygget om fra manuell til automatisk framdrift av emnet. En studie verd i oppfinnsomhet.

TRAILER Spilling rivefabrikk

TRAILER Spilling rivefabrikk

bottom of page